دوشنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۰
خانه / نوشتار فارسی / تاریخ و طبیعت؛ تحلیل انتقادی قدرت و قومیت در ایران/محمد حقمرادی

تاریخ و طبیعت؛ تحلیل انتقادی قدرت و قومیت در ایران/محمد حقمرادی

 

photo_2016-10-14_12-13-02

«هدف زبان ستم دیدگان دگرگونی و هدف زبان ستمگران جاودانگی است»

 «رولان بارت»

مقدمه

منطقه خاورمیانه از دیرباز مرکز همنشینی و همزیستی ملت‌های مختلفی بوده است. این مجاورت غالباً با حسن همجواری قرین نبوده و با نزاع و درگیری‌های بزرگ و کوچک در سطح منطقه ای یا محلی همراه بوده است؛ که باعث شده تعدادی از اقوام و زبانها فقط آثار یا نامی‌ازآنها باقی بماند. در این گستره جغرافیایی، منظقه بین النهرین قرار داردکه مرکز پیدایش تمدن کشاورزی، اختراع خط و الفبا و تمدنهای کهن بوده است اما نزاع‌های خونین، مداوم و درازمدتی نیز در آن رخ داده است که هم این تحولات تمدنی و هم بخش بزرگی از این نزاع‌ها در سرزمین کردستان رخ داده است و تاریخ و زندگی اجتماعی آن را متأثر ساخته است. از روزگاران کهن در این منطقه پر تلاطم، ملت‌های کرد، عرب و فارس و ترک می‌زیسته اند که تاریخ فرهنگی، معنوی، اجتماعی و سیاسی آنها بسیار متأثر از همدیگر بوده است، که البته نوع و چگونگی این تأثیرگذاری متفاوت بوده است. اکنون این چهار قوم و تعداد دیگری از اقوام مانند بلوچ، گیلک، لر، ترکمن و… در کشور ایران زیست می‌کنند. همه اين اقوام جدا از اينکه داراي خصيصه‌هاي فرهنگي خاص و متمايزي هستند ميزان دسترسي آنها به منابع قدرت، ثروت و توليد فرهنگي بصورت نابرابري توزيع شده است و عموماً تا زمان رضاه شاه و اقدامات او در خصوص ایجاد دولت مدرن و ساخت دولت- ملت تنش و نزاعی بین این اقوام که ناشی از مسئله قومی‌باشد وجود نداشته است  یا اینکه جنگ‌ها علیه هویت و فرهنگ قوم دیگر و نابودی آن نبوده است؛ اما در دوران جدید رضاه شاه برای ساخت یک ملت و یک دولت با تسلط بخشیدن به زبان فارسی و فرهنگ و هویت فارسی دست به تخطئه و سرکوب زبان و هویت‌های قومی‌دیگر زد. این سیاست در سالهای بعد نیز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد.

رضا شاه متأثر از ناسیونالیسم کلاسیک که مبتنی بر ساخت و تشکیل دولت بر مبنای یک ملت است، ایدئولوژی ناسیونالیستی ای را در تار و پود فرهنگ، تاریخ و قوانین کشور ایران قرار داد، که با تاریخ سازی، برجسته ساختن شخصیت‌های تاریخ(بویژه ایران باستان از زمان هخامنشیان به بعد و حذف و نادیده گرفتن امپراتوری مادها) و تکیه انحصاری بر زبان و هویت فارسی، باعث ایجاد رویه‌های سیستماتیک ستم ملی بر ملت‌های غیر فارس شد. ایدئولوژی ناسیونالیستی در کشورهای چند ملیتی  چون بر پایه رسمیت یخشیدن، برجسته ساختن و قدرت بخشیدن به یک قوم و نادیده گرفتن، به حاشیه راندن، تحمیل زندگی در سایه و  بی قدرت ساختن سایر اقوام است؛ باعث از درون تهی و بی معنا ساختن هویت و فرهنگ ملت‌ها و اقوام غیر حاکم می‌شود. این به ایجاد نوعی رابطه پدرسالارانه می‌انجامد که اقوام غیر حاکم را در کودکی و عدم بلوغ باقی می‌گذارد و اراده و شجاعت بودن و شدن را از آنها می‌گیرد.

اتفاق جدیدی که در تاریخ ایران از زمان رضاه شاه به بعد در رابطه با اقوام در ایران(در ترکیه بعد از مصطفی کمال آتاتورک و عراق بعد از پیدایش یعث) افتاد و در تاریخ پیش از آن علی رغم کشاکش‌ها و جنگ‌های خونین ناشناخته و بی سابقه است؛ این است که پیاده سازی این نوع ناسیونالیسم و دولت مبتنی بر آن، باعث پیدایش شکل‌های جدید سلطه و استیلا می‌شود که مبتنی بر هژمونی و ایدئولوژی است که هویت دیگری و فرهنگ و زبان آنها را نشانه می‌گیرد و تضادها، تبعیض‌ها و ستم‌های بعدی را به دنبال دارد که به جنگ و حذف فیزیکی نیز مشروعیت می‌بخشد.

این مقاله ابتدا به شرح دو رویکرد نظری برای بنیاد نهادن پایه نقد این روابط قومی‌در ایران می‌پردازد و سپس سعی در بکار بستن این دو نظریه برای تحلیل شرایط تاریخی پیش آمده در ایران و روابط قدرت و قومیت در ایران می‌پردازد.

 

رویکرد نظری

ریچارد دایر( Richard Dyer)جامعه شناس و منتقد فیلم در کتاب «سفید» با بحث درباره رویت پذیری/ رویت ناپذیری( invisibility/visibility) در واقع پایه نقدی در خصوص اقلیت‌ها و روابط فرادستی و فرودستی میان گروههای مختلف نژادی، هویت‌های قومی، هویت‌های جنسی و زبانی فراهم می‌کند. دایر بیان می‌کند که سفید پوستان خود را به گونه ای بازنمایی کرده اند که آنان نه به مثابه سفید پوست بلکه به منزله انسان و یک وضعیت هنجار و طبیعی انسان پیش فرض گرفته می‌شوند که در نتیجه هیچ وقت مورد پرسش قرار نمی‌گیرند و مورد تحقیق و سوال قرار نمی‌گیرند.

 نگاه انتقادی و مفهوم پردازی دایر توان و قابلیت اعمال آن برای تحلیل و نقد موقعیت‌ها و شرایطی را بوجود می‌آورد که مفهوم دبگری ( Other) وجود داشته باشد. بنابراین گفتمان «غرب» در مقابل گفتمان « اسلام» گفتمان «ایرانی» در مقابل گفتمان  «اسلامی»، « اقلیت»‌های قومی‌و مذهبی در مقابل « اکثریت، « زنان» در مقابل « مردان» و بسیاری از طبقه بندی‌های موجود در جامعه را می‌توان بر اساس نظریه رویت‌پذیری/ رویت‌ناپذیری ریچارد دایر تحلیل کرد. دیدگاه دایر در مورد جوامع و ساخت‌های اجتماعی متعددی در سطوح خرد، میانه و کلان و در رابطه با گروه‌های طبقاتی، جنسی، سنی، نژادی، قومیتی، دینی، فرهنگی و به طور کلی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد.

 دایر در کتاب خود می‌نویسد: تحقیق – در کتاب‌ها، موزه‌ها، روزنامه‌ها، تبلیغات، فیلم‌ها، تلویزیون، نرم افزار‌ها – به کرات نشان داده است که در بازنمایی‌های غربی سفید پوستان به طرز چشمگیر و به میزان نامناسبی بارز اند… دقیقا به همین دلیل و به خاطر جایگاه بهنجارشان به نظر می‌رسد که آنان نه به مثابه سفید پوست، بلکه به منزله ی انسان به خودشان نشان داده می‌شوند…. در سطح بازنمایی نژادی … سفید پوست‌ها یک نژاد خاص نیستند، آنها نژاد برحق بشری اند. از یک سو، در کشورهایی همچون ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و دانمارک سفید پوست‌ها بیش از حد پیدا و قابل مشاهده اند. در ایالات متحده اگر به اداره، بیمارستان، یا رستورانی بروید این سفید پوست‌ها هستند که در کسوت مدیر، پزشک، پرستار و خدمتکار- به چشم می‌خورند؛ غیرسفید پوست‌ها نیز حضور دارند  اما غالباً به چشم نمی‌آیند؛ آنان نقش پادو، خدمتکارآشپزخانه و دربان را ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، سفید پوست بودن لزوماً به چشم نمی‌آید. انسان‌های سفید پوست قابل مشاهده اند، اما سفید پوست بودن به مثابه مبنای فرهنگ و هویت نژادی غالباً غیر قابل مشاهده است. نژاد یا «رنگ پوست» به غیر سفید پوست‌ها مربوط می‌شود. سیاهان، آسیایی‌ها،آمریکای لاتینی‌ها و بومیان آمریکا، نژادهای متمایزی هستند. سفید ورای نژاد تلقی می‌شود. به این معنی که بسیاری از ما یا بسیاری از سفید پوستان، سفیدپوست بودن را چیزی شبیه به « سیاه » یا «زرد » یا «سرخ » بودن، به منزله ی نژادی متفاوت که به فرهنگ و تاریخ مشخصی مربوط می‌شود، نمی‌دانند. در عوض، سفید پوست بودن  غالباً، به خصوص در نظر سفید پوست‌ها، « بی رنگ » تلقی می‌شود.  سفید پوست‌ها «نژاد بر حق» یا انسان‌های بر حق اند. کشورهای مانند آمریکا، سوئد یا ایتالیا حول یک دوگانه انگاری سازمان یافته اند: سفید‌ها انسان‌های واقعی اند و غیر سفید‌ها نژاد‌های خاصی هستند. این یکی از نمونه‌های مشاهده ناپذیری سفید پوستی است. نژاد زدایی کردن از سفید پوستی برخورداری آن از یک تاریخ مشخص و بیانگر موضع اجتماعی خاصی بودن را پنهان می‌کند.

b157c9c3c1a0409dab30fea64a94f07c

به نظر دایر سفید بودن به سادگی فرض گرفته می‌شود به گونه ای که گویی همواره انسان‌های سفید وجود داشتند یا سفید بودن وضعیت طبیعی بشر است. اخیراً مورخان تردیدهای در این باره مطرح کرده اند. سفید پوست بودن به اندازه سیاه یا آفریقایی بودن پدیده ای تاریخی است. ممکن است این سخن به نظر بعضی‌ها عجیب باشد، اما همواره انسان‌های سفید پوست یا انسانی که سفید تلقی شود، به گونه ای که مشخصاً به گروه اجتماعی سفید پوست‌ها متعلق باشد، وجود نداشته است.

سفید بودن امتیاز بوده است. این امتیاز تا حدودی آشکار است و همین قابل مشاهده بودن سفید پوستها نشانه منزلت برتر آن است. سفیدها کرسی‌های قدرت را در دولت، رسانه‌ها، ارتش، مدارس، شرکت‌ها و جزآن اشغال کرده اند. سفید‌ها در بسیاری از کشورهای غربی بر نهاد‌ها حکم می‌رانند. سفید پوست‌ها به وضوح دیده شده اند. این قابل مشاهده بودن سفید‌ها به منزله رئیس، مدیر عامل، مقام رسمی، رهبر نظامی‌و جز آن است که ممتاز بودن سفید پوستی را با صدای رسا اعلام می‌کند.اما بخشی از امتیاز سفید پوستی غیر قابل مشاهده بودن آن به منزله گروه و فرهنگی خاص است . سفید‌ها ادعا می‌کنند که از جانب تمامی‌انسان‌ها سخن می‌گویند، نه از سوی نژادی خاص. ادعا می‌شود که علائق و ارزشهای سفید پوست‌ها تا حدود زیادی بیانگر دغدغه‌های بشری است. به این معنا، سفید پوستی به زبان خرد سخن می‌گوید؛ سفید پوستی به منزله ی معیار و مبنای آن چیزی است که طبیعی و بهنجار تلقی می‌شود. همان گونه که منتقد فرهنگ و متخصص مطالعات فیلم، ریچارد دایر می‌گوید:

سفید پوست‌ها صاحب قدرت اند و باور دارند که مانند و برای تمامی‌انسان‌ها فکر، احساس و عمل می‌کنند؛ سفید‌ها قادر نیستند خاص بودن خود را دریابند، آنان نمی‌توانند دیگران را به حساب آورند؛ سفید پوست‌ها تصویر مسلطی از جهان به وجود می‌آورند و نمی‌دانند که جهان را بر صورت خویش ساخته اند؛ سفید پوست‌ها معیارهای انسانیت را تنظیم می‌کنند که مقید بودن به آنها موجب موفقیت سفید‌ها و عدم توفیق دیگران می‌شود. بیشتر این اعمال دلبخواه و با سوء نیت انجام نمی‌شود؛ … قدرت سفید پوست‌ها خودش را بدون توجه به قصد و نیت آنها بازتولید می‌کند … به این دلیل که آنها نه سفید پوست، بلکه به هنجار تلقی می‌شوند. سفید پوستان باید بیاموزند که خود را نه به عنوان انسانهای بهنجار بلکه سفید پوست ببینند، آنها باید  متوجه خاص بودن خودشان باشند.

مطالعات سفید پوستی با توجه به خصلت نژاد و قومیت، بر نکته نظری مهمی‌تأکید می‌گذارد. نژاد و قومیت بر مبنای عمل طرد یا تقابل و مخالفت، مرزهایی را برقرار می‌سازد. سفید بودن تنها در متن تقابل با غیر سفید‌ها، به منزله روشی برای تمایز گونه‌های انسانی است که شکل می‌گیرد. سفید‌ها تنها به این دلیل وجود دارند که دسته‌هایی از انسان‌هایی که سفید نیستند وجود دارند. هویت‌های نژادی به منزله جزیی از سلسله مراتب نژادی در حال استقرار به وجود می‌آیند؛ آنها همواره سیاسی اند. سفید، سیاه، سرخ یا بومی‌آمریکایی و آسیایی تنها هویت‌های نژادی متفاوت نیستند، بلکه رابطه نابرابری میانشان وجود دارد. سفید بودن تنها هویت نژادی خاصی نیست، بلکه امتیاز است.

حاکمیت سفید به گونه ای ساخته شده که تقریباً طبیعی و مورد انتظار به نظر برسد: بلاخره این سفید پوست‌ها و تنها آنان بودند که از منافع و جهان بینی‌های تنگ نظرانه یک گروه نژادی خاص فراتر رفتند، این سفید پوست‌ها هستند که به آنچه به نفع یا مصلحت تمامی‌انسان‌هاست، دست یافته اند. سفید پوستی واجد نوعی سزاواری برای حاکمیت است. سفید پوستی امتیاز اجتماعی تامین یافته ای را اعطا می‌کند. هرکس بتواند با موفقیت مدعی سفید پوست بودن شود، قادر خواهد بود که چیزی از منافع و امتیازات اجتماعی آن را طلب کند. این امتیازات عبارتند از برخورداری از فرصت، حق انتخاب، حق ابراز عقیده و احترام.

پیش فرض اصلی مطالعات سفیدپوستی عبارت است از اینکه سفید بودن نه یک امر طبیعی بلکه بخشی از سیستم نژادی است که به صورت اجتماعی شکل گرفته است؛ گفته شده که سفید بودن به زندگی سفیدپوست‌ها و غیر سفید پوست‌ها، هر دو ساختار می‌بخشد. روت فرانکنبرگ جمع بندی سودمندی ارائه کرده است: « اول آنکه سفید پوست بودن موضعی است که امتیازات ساختاری مواهب نژادی به آن تعلق می‌گیرد. دوم منظری است که سفیدها از آن به خود، دیگران و جامعه نظر می‌کنند. سوم، سفید بودن به مجموعه ای از اعمال فرهنگی اشاره دارد که معمولاً بی نام و نشان اند». هدف مطالعات سفید پوستی آشکار کردن منشأ اجتماعی سفید پوست بودن و به چالش کشیدن منزلت ممتاز آن است. ریچارد دیر می‌نویسد: « منظور از لفظ سفید پوست‌ها عبارت است از بیرون راندن آنها/ ما از قدرت، به همراه تمام بی عدالتی‌ها، ظلم‌ها، امتیازات و آسیب‌هایی که جزیی از آن است، بیرون راندن آنها/ما بوسیله تضعیف اقتداری که از طریق آن  آنها/ ما درباره جهان سخن می‌گوییم و در آن عمل می‌کنیم».

51c06fdec4dafdff720c32bdc29c9a15

رولان بارت منتقد اجتماعی ساختارگرای فرانسوی خیلی پیش تر از ریچارد دایر در بحث خود درباره اسطوره سازی نظریه مشابهی را طرح کرده است و عنوان می‌کند که پدیده‌هایی مانند طبقه، قشربندی اجتماعی، سرمایه داری و… واقعیت‌هایی هستند تاریخی که در بستر تاریخ بوجود آمده اند اما سرمایه داری با اسطوره ساختن آنها این مسائل را به مثابه اموری طبیعی که همواره وجود داشته و وجود خواهند داشت مطرح می‌سازند. طیق این رویکرد اینگو.نه بازنمایی می‌شود که انسانهای فارس یا فرد ایرانی که فارس تلقی می‌شوند به گونه ای که مشخصاً به گروه اجتماعی یا قومیت فارس تعلق داشته باشد وجود ندارد.

انديشه بارت در باب نقد ايدئولوژيکي و رويکرد انتقادي در زمانه ما حائز اهميت فراوان است رولان بارت(Roland Barthes)منتقد فرانسوي است.از درخشان ترين آثار او در اين زمينه مقاله اي  است که در سال ۱۹۵۶ تحت عنوان اسطوره در زمانه حاضر به نگارش درآورده است. اين اثر از مباني تحقيقات فرهنگي نوين بشمار مي رودکه درآن رولان بارت با استفاده از نظام نشانه شناختي فردينان دوسوسور(Sausssure ) اسطوره شناسي خود را بنا نهاده است. اسطوره از نظر بارت نوعي گفتار است و هر چيزي مي تواند اسطوره باشد به شرط آنکه گفتماني(Discourse ) آن را انتقال دهد. اسطوره با توجه به موضوع پيام آن مشخص و معين نمي شود بلکه به شيوه اي مشخص ومعين مي شودکه با آن اين پيام را بيان مي کند .اسطوره به قلمرو علمي کلي تعلق دارد که به وسعت زبانشناسي است و نام آن نشانه شناسي(semiology )است. مفهوم اسطوره در تلقي بارت از مفاهيم اسطوره‌ها وافسانه‌هاي تاريخي کاملاً به دور است. بطورکلي اسطوره پيامي است مخدوش در مورد پديده‌هايي که در زمان و مکان خاص( يعني يک امر تاريخي) بوجود آمده اند و دليلي براي بقاي آن در آينده وجود ندارد؛ اما اسطوره پيدايش وتداوم آن را نه يک امر تاريخي بلکه امري طبيعي، اجتناب ناپذير و جاودان مي داند. بارت مي‌نويسد اسطوره هيچ چيز را مخفي نمي‌كند؛ نقش اسطوره ايجاد اختلال در صورت است نه ناپديد كردن آن.

اسطوره توجيهي طبيعي از امري تاريخي بدست مي‌دهد و امر محتمل را به امري جاودان بدل مي‌سازد و اين كاري است كه ايدئولوژي‌ها انجام مي‌دهند از نظر بارت اسطوره را بايد برحسب نقشي كه در تغيير هر آنچه از نظر اجتماعي خاص است(منافع طبقه بورژوا) و از نظر تاريخي مشخص است(ساختار جوامع سرمايه‌داري) به آنچه طبيعي و غيرقابل اجتناب است و دربارة آن هيچ كاري نمي‌توان كرد چون هميشه همينطور بوده است درك كرد. اسطوره ملت نيز خاص گرايي مبتني بر تسلط يك قوم خاص را مي‌پوشاند و با محسوب كردن همه بعنوان شهروند(البته بصورت سلسله مراتب شهروندي) تفاوتها و تمايزات و ستم‌هاي قومي را منكر مي‌شود. ايدئولوژي نظام ناعادلانه و نابرابري كه انواع ستم‌هاي قومي، مذهبي، اقتصادي، جنسيتي و … در آن وجود دارد تحت نام ملت جمع مي کند تا به اين تودة ناهمگن يكساني عطا كند و نابرابري نهفته در بطن وگستره اين ساختار را پنهان سازد و يا کمرنگ جلوه دهد.

بارت اسطوره را پيامي مي‌داند كه معنايي براي عامه دارد و اسطوره شناس مي خواهد اين معنا را واژگون كند.اسطوره شناس با توجه به اين اصل كه آدمي در جامعه بورژوايي در هر پيچ‌و‌خمي به طبيعتي كاذب در مي‌غلتد مي كوشد تا باز در پس خنثي بودن و معصوم بودن مفروض ساده‌ترين و غيرپيچيده‌ترين روابط، بيگانگي ژرف و عميقي را بيابد كه اين خنثي بودن و معصوميت براي عامه دارد و اسطوره‌شناس مي‌خواهد آن را به آدمي بقبولاند. وظيفه نشانه‌شناسي اين است كه از معناي صريح فراتر برود و به معناي ضمني نشانه‌ها برسد روشهاي نشانه‌شناسي، ايدئولوژي نهفته در اسطوره‌هاي فرهنگي را آشكار مي‌كند.نشانه شناسي در برنامه و وظايف خود، روش اساسي نقد ايدئولوژيكي است. اسطوره‌شناس بايد از نشانه شناسي به ايدئولوژي گذر كند يعني اسطوره را در متن تاريخي خود قرائت كند.

ايدئولوژيها براي استقرار واستمرار روابط سلطه از شگردها وراهبردهاي فراواني بهره مي گيرند.اولين شگرد مشروعيت است و از راهبردهاي آن عقلاني(منطقي) جلوه دادن است. در اين راهبرد توليدكننده صورت نمادين زنجيره‌اي از ادله و براهين را در طلب دفاع يا توجيه مجموعه‌اي از روابط و نهادهاي اجتماعي مي سازد و بدين ترتيب مخاطب را متقاعد مي سازد که روابط ونهادهاي مذکور شايان حمايت است. راهبرد ديگر جهان شمول كردن است. بوسيله اين راهبرد توافقها و ترتيبات نهادي كه در خدمت منافع بعضي از افراد است به عنوان آنچه كه در خدمت منافع همگان است ارائه مي‌گردد. مثلاٌ يک گروه، قوم، طبقه يا حزب حاکم  منافع خويش را بعنوان منافع همه گروهها، همه اقوام، همه طبقات يا همه احزاب  معرفي مي کند و همه تشکيلات و توان ايدئولوژيکي خود را براي قبولاندن و مشروعيت بخشيدن به آن بکار مي بندد.

دومين شگرد ايدئولوژي رياكاري است. روابط سلطه مي‌توانند از راه پنهانكاري، انكار يا ابهام و نامفهوم‌سازي يا از طريق باز نمودن به شيوه‌اي كه توجه را از روابط يا فرآيندهاي موجود منحرف كرده يا آنها را تغيير و تفسير كند، استقرار و استمرار يابند. يكي از راهبردهاي اين شگرد خوش‌آيند كردن است. كنش‌ها، نهاد يا روابط اجتماعي به عباراتي توصيف يا بازتوصيف مي‌شوند كه ارزش‌گذاري مثبتي  را طلب كنند. مثلاً نابرابريهاي نهادينه شده مبتني برجدايهاي قومي را توسعه جداگانه مي خوانند. ايدئولوژي به عنوان ريا مي‌تواند از طريق راهبرد يا مجموعه اي از راهبردهاي ديگر كه تحت عنوان مجاز بيان مي شوند. از جمله رايج‌ترين اشكال مجاز اشاره به جزء به جاي كل يا برعكس و كنايه و استعاره‌اند كه همه اينها مي‌توانند براي تزوير در روابط استيلا بكار روند.

سومين شگرد ايدئولوژي ايجاد وحدت است. روابط سلطه مي‌تواند يا بناكردن شكلي از وحدت در سطح نمادين كه دربرگيرندة افراد در هويتي جمعي، فارغ از تفاوتها واختلافهاي جداگانه آنهاست، استقرار و استمرار يابد. يك راهبرد نوعي كه شيوة اخير به واسطه آن در صور نمادين بيان مي‌شود راهبرد استاندارد كردن است. اين راهبردي است كه مثلاً قدتمندان حكومت در جستجوي تكوين يك زبان ملي در يافت گروههاي گوناگون و مجزا از نظر زبان دنبال مي‌كنند. استقرار يك زبان ملي مي‌تواند آفرينندة يك هويت جمعي در ميان گروهها و نوعي سلسله مراتب مشروع در ميان زبانها و لهجه‌هاي موجود در درون مرزهاي يك ملت – حكومت باشد. راهبرد ديگر نمادين كردن وحدت است. اين راهبرد شامل ساخت نمادين وحدت، هويت جمعي و يكسان انگاري است كه در ميان يك گروه يا جمعي از گروهها اشاعه مي‌يابد. ساخت يا طرح بنايي نمادهاي اتحاد ملي مثل انواع  و اقسام پرچم، سرود ملي، نشانه، آرم‌ها و نقش نوشته‌ها، مثالهاي روشني از اين راهبردند. گهگاه براي آفرينش احساس تعلق به يك جامعه و يا به تاريخي كه تجربه تعارض، اختلاف و تفرقه را از سر مي گذرانند سنتها را اختراع مي‌كنند. شيوة چهارمي كه ايدئولوژي از طريق آن مي‌تواند عمل كند چند پارگي است. روابط مسلط نه تنها به واسطة متحدكردن افراد در يك جمع يا وضعيت اشتراكي بلكه از راه چند پاره كردن آن افراد و گروههايي كه ممكن است توانايي برانگيختن چالشي مؤثر در برابر گروههاي مسلط را داشته باشنديا از راه هدايت نيروهاي بالقوه مخالف (اپوزسيون) به سوي مقصدي كه شر، مضر يا تهديدكننده معرفي شده است نيز مي تواند حفظ شود. در اينجا يك راهبرد نوعي ساخت نمادين، ايجاد افتراق يعني تأكيد بر تمايزها، تفاوتها و چند دستگي‌ها در ميان افراد و گروهها است. خصوصياتي كه آنها را فاقد اتحاد كرده و از برپايي چالشي مؤثر در برابر روابط موجود يا شركت مؤثر در اعمال بازي دارد. مثلاٌ براي آنکه يگانگي وآرمانهاي  مشترک يک اقليت را از بين ببرند افتراقها وانقطاعهاي جزئي وکم دامنه را برجسته ساخته و به آن دامن مي زنند. شگرد پنجم ايدئولوژي، چيزوارگي يا مادي كردن است. روابط سلطه مي تواند از طريق جلوه‌دادن يك وضع موقت تاريخي بصورت يك وضع دائمي و خارج از محدوده زمان استقرار يابد. فرايندها به مثابه چيزها يا رويدادهاي طبيعي مجسم مي‌شوند. بطوريكه منش اجتماعي و تاريخي آنها تحت الشعاع قرار گرفته يا فراموش مي‌شود. پس ايدئولوژي به عنوان چيزوارگي متضمن حذف، پيچيده كردن منش اجتماعي و تاريخي پديده‌هاي اجتماعي و تاريخي است. به عبارت ديگر متضمن استقرار مجدد گستردة جامعة بدون تاريخ درست در قلب جامعه تاريخي است. راهبرد ديگر در اين شگرد جاودانه‌سازي است. پديده‌هاي اجتماعي و تاريخی بواسطة تصويرشدن به مثابه پديده‌هاي دائمي بلاتغيير و هميشگي از منش تاريخي خود محروم مي‌مانند. آداب و رسوم، سنتها و نهادهايي كه گويي تا بي‌نهايت در گذشته امتداد يافته‌اند -آنچنان كه گويي هرگونه‌ اثري از مبدأ آنها مفقود گشته و هر پرسشي در باب پايان آنها غيرقابل تصور است.

26b1

نقد ایدئولوژی قومی‌و روابط قدرت مبتنی بر آن

وضعیت توصیف شده در کتاب دایر در خصوص رویت پذبری/رویت ناپذیری سفید پوستان، در جامعه ایران که یک کشوری با تنوع فرهنگی است دقیقاً در مورد قوم فارس و ارتباط آن با سایر اقوام ایرانی صادق است. در اینجا از بحث‌های دایر در مورد سفیدها صرف نظر می‌کنم و بطور مصداقی نطریه او را در مورد جامعه ایران اعمال می‌کنیم.

در ایران فارس‌ها از یک بعد بسیار قابل مشاهده اند و از یک بعد دیگر کاملاً رویت ناپذیر. در بسیاری ازجایگاههای اجتماعی، سیاسی، علمی‌و… فارس‌ها قرار دارند و این مشاهده پذیری آنها در کرسی‌های قدرت در زمینه‌های مختلف نشانه منزلت برتر آنهاست و با زبان بی زبانی اعلان برتریشان است. در اکثر سریال‌های تلوزیونی و برنامه‌های نمایشی این فارس‌ها هستند که رئیس، مدیر، پزشک، فرمانده، بازرس، مقام رسمی، مدیر عامل، رئیس کارخانه و… هستند و لرها یا ترک و کردها دربان، نگهبان، راننده، خدمتکار، مسئول پذیرش و… هستند. شخصیت‌های جدی و مدرن  فارس هستند و شخصیت‌های کمیک، ساده، دهاتی، سنتی، ابتدایی، عشیره ای و با بلاهت، غیر فارس هستند.که صحبت کردن آنها به زبان فارسی موجب خندیدن می‌شود که گاهاً وجود یک بازیگر در یک فیلم کمیک صرفاً بواسطه خنده دار بودن لهجه فارسی اوست.

از سوی دیگر فارس به چشم نمی‌آید. در واقع علی رغم حضور همه جایی و مهم انسانهای فارس زبان در جایگاهها و مسند‌های مختلف اجتماعی، آنها به عنوان اینکه فردی با زبان و هویت فارسی هستند بازنمایی نمی‌شوند و اینگونه برساخت نمی‌شوند و در واقع رویت پذیر نیستند. پرسش از هویت زبانی و قومی‌مربوط است به غیر فارسها. در یک محفل ناآشنا از یک فارس نمی‌پرسند که فارس هستی؟ بلکه می‌پرسند کرد یا ترک یا….؟. در افکار عمومی‌و رسانه‌ها هیچ وقت در معرفی یک فرد نمی‌گویند روزنامه نگار فارس، اندیشمند فارس، ورزشکار فارس زبان، هنرمند برجسته فارس، جنایتکار فارس و… اما اگر یک فرد ایرانی غیر فارس به نحوی مشهور شود قومیت او در معرفی اش ذکر می‌شود. فارس بودن ورای قوم یا خرده فرهنگ است؛ بلکه نماد ایران و ایرانی، انسان معیار و هویت معیار و طبیعی و بهنجار محسوب می‌شود و یا به عبارتی دیگرخود را بی قومیت یا ورای قوم جعل می‌کند. فارس یودن یا از قبل فرض گرفته می‌شود یا از آن قوم زدایی می‌شود.

به هر تقدیر آنچه جاافتاده، این است که گویی فارسها بیش از بقیه اقوام، ایرانی اند. فارسها در پیش فرض، ایرانی تصور می‌شوند. البته این موضوع ریشه در رسمی‌کردن زبان فارسی در زمان پهلوی‌ها دارد. به عنوان مثال کسی برای توصیفِ یک اصفهانی یا شیرازی نمی‌گوید او «فارس است»، در حالیکه در مورد یکی از اهالی زاهدان می‌گوید او «بلوچ است». گویی فارس بودن پیش فرض است. در هیچ جایی ما نمی‌شنویم از عبارت «هموطنان فارسی زبان» استفاده شود؛ در حالی که عبارت «هموطنان آذری زبان» بارها و بارها از رادیو و تلویزیون شنیده می‌شود.

دایر  در کتاب سفید با مفهوم پردازی رویت پذیری/ رویت نا پذیری در واقع از برتری‌های یک گروه و امتیازات آنها در برابر گروهای دیگر، روابط نژادی، هویت‌های قومی‌و نابرابری که در یک جامعه وجود دارد بحث می‌کند. به نظر دایر سفید پوستان به گونه ای خود را بازنمایی می‌کنند که به عنوان یک گروه یا نژاد به چشم نمی‌آیند و سفید پوست بودن  امری طبیعی و بهنجار می‌باشد و هیچ وقت به عنوان یک نژاد مورد پرسش قرار نمی‌گیرند در واقع آنان نه به مثابه سفید پوست بلکه به مثابه انسان در نظر گرفته می‌شوند و این یک امر مسلم پنداشته شده است. در جامعه ایران نیز همین مسئله وجود دارد، اما نه در مورد نژاد بلکه در مورد قومیت‌ها، زیرا کشور ایران دارای تنوع قومی‌و فرهنگی است و مسئله رویت پذیری/ رویت ناپذیری در مورد قوم فارس و زبان فارسی کاملاً مشخص و اعمال شده است. در کتابها، صدا و سیما، انیمیشن‌ها، فیلم‌ها و انواع کالاهای فرهنگی، زندگی فارسها در ویلاها و خانه‌های بسیار بزرگ و مجلل نشان داده می‌شود که در بهترین جای شمال شهرزندگی می‌کنند و زندگی قومیت‌ها که معمولاً از شهرستانها به امید کار مهاجرت کرده اند  در جنوب شهر و در خانه‌های قدیمی‌و با کمترین امکانات نشان داده می‌شود و معمولا ًافراد این گروها بدون تحصیلات و بسیار با لهجه صحبت می‌کنند که گاهی فقط به خاطر خندیدن بینندگان در فیلم از آنها استفاده می‌شود .حتی در تبلیغاتی که در میان برنامه‌ها پخش می‌شود همیشه از قومیت‌ها استفاده می‌شود که نمی‌دانند از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند و نیازمند آموزش از سوی یک مهندس یا یک انسان باسواد فرهیخته که فارس است، می‌باشند و آموزش فقط برای آنهاست. کسی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کند، کسی که شیوه درست استفاده از وسایل برقی و گاز سوز را نمی‌داند از غیر فارس‌هاست و آموزشگر او که انسانی آگاه، نیکوکار و خیرخواه است یک فارس است. از طرف دیگر فارس‌ها قابل روئیت نیستند و به چشم نمی‌آیند؛ زیرا بر خلاف حضور فراگیر آنها در مراکز مهم  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی‌به عنوان قوم فارس یا فارس زبان به چشم نمی‌آیند در واقع بازنمایی نمی‌شوند و هیچ وقت هویت قومی‌یا زبانی آنها مورد پرسش قرار نمی‌گیرد.

یکی از پدیده‌های ناخوشایند جامعه ایران، رواج و گسترش جوک‌های قومیتی است؛ اما نکته جالبی که وجود دارد این است که برای فارس‌ها به عنوان فارس جوک ساخته نمی‌شود. جوک به نام شیرازی یا اصفهانی یا قزوینی درست می‌شود اما نه به مثابه یک فارس بلکه ارجاع آن به شهر است و به هیج وجه فارس بودن آنها به ذهن متبادر نمی‌شود. البته تنها فارس‌ها نیست که برای ترک‌ها، لرها، کردها و عربها جوک می‌سازند بلکه این اقوام برای یکدیگر و حتی برای خود جوک می‌سازند.ذهنیتی که باعث شده است اینگونه پنداشته شود که فارس‌ها چیزی برای خندیدن و استهزاء ندارند خود ناشی از استیلا و قدرت است.

در ایران فارس‌ها خود را یک قوم نمی‌دانند و به عنوان یک قوم مانند سایر اقوام ایرانی خود را معرفی یا بازنمایی نکرده اند بلکه خود را به مثابه ملت، ایرانی معیار و نماد ایرانی و ایرانی بودن بازنمایی کرده اند و سایر هویت‌های قومی‌و زبانی را به مثابه اقوام، خرده فرهنگ و فرهنگ‌های محلی رویت پذیر ساخته اند. آیا فارس و فارسی مساوی با ملت و ملت ایران است؟. کشور حول یک دوگانه انگاری فارس و اقوام سامان یافته است و ملت‌های غیر فارس، دیگری فارس‌ها محسوب می‌شوند. البته در این میان خوب و بد هم وجود دارد، آنکه در چارچوب همین رویه و ایدئولوژی نهفته در بطن آن حرکت کند و بر آن صحه بگذارد و در تعمیق آن بکوشد خوب و ایرانی میهن پرست معرفی می‌شود و در غیر اینصورت اگر بخواهد این وضعیت و رابطه را به پرسش بکشد بد و با عناوینی مانند خائن، مزدور و… منکوب می‌شود.

سرکوب قومیت‌های غیر فارس در ایران به دلیل غیر ایرانی بودن نیست که مورد ستم ملی قرار می‌گیرند بلکه از آن روی است که به اندازه کافی با قوم بهنجار و معیار همانند نشده اند و هنوز تمایز قابل توجهی با آن دارند و به همین خاطر است که سیاست‌های همانند سازی از زمان رضاه شاه به این سو دنبال گردیده است و هژمونی فرهنگی به شیوه‌های رسمی‌و غیر رسمی‌مانند آموزش و پرورش، رسانه و کالاهای فرهنگی اعمال می‌شود. از آنجا که قوم، زبان و فرهنگ فارس، معیارین و حالت طبیعی و خوب تلقی می‌شود؛ همانندی با آن نیز خوب است و مورد تشویق قرار می‌گیرد.

اما جدا از اینکه مشاهده پذیری برای قوم فارس دربردارنده امتیاز است، از مشاهده ناپذیری نیزامتیاز می‌برند.  فارس در ایران ادعا می‌کند که از جانب منافع ملی کشور و به نفع همه و از زبان همه ملت حرف می‌زند. دغدغه‌ها و آمال‌های او بیانگر دغدغه‌های کل کشور است و اوست که منافع همه ملت را تشخیص می‌دهد. به قول دایر آنها خاص بودن خویشتن را نمی‌بینند و نمی‌پذیرند. فارس خود را حافظ و وارث فرهنگ ایران و مدافع امنیت و یکپارچگی می‌دانند و به همین دلیل هرکس و هر اندیشه ای که در این اندیشه اسطوره ای شبهه بیفکند و آن را به پرسش بکشد باید مجازات و متنبه گردد؛ حتی اگر منادی اندیشه‌های انسانی و واژگان غایی حقیقت، آزادی، برابری و عدالت نیز باشند.

تحقیقات مردم شناختی، تاریخی و جامعه شناختی درباره اقوام ایرانی غیر فارس از گذشته تاکنون انجام می‌شود و زبان، فرهنگ، کوچ، شیوه زندگی، زندگی قبیله ای آیین و آداب و رسوم مربوط به عروسی و عزا و… کردها، بختیاری‌ها، لرها و… صورت گرفته است اما در مورد فارس‌ها پژوهش‌هایی از این دست بسیار کم انجام شده است. فارس‌ها یا سازندگان امپراتوریهای بزرگ هخامنشی و ساسانی هستند یا مردمی‌متجدد و مدرن اما سایر اقوام فقط بقایای قابل احترام سنت و جهان کهن به شمار می‌روند نه بیشتر.

رسانه‌ها و مطبوعات ایران در سطح ملي بيشتر به دنبال ترويج عناصر فرهنگ فارسي(تهراني) مي باشند و هويت‌هاي و فرهنگ ملت‌های غیر فارس ایران از سوي رسانه‌هاي گروهی كمتر قابل مشاهده است. در واقع قوميت برتر(فارس) مبناي عمل طرد يا تقابل و مخالفت با ديگر قوميت‌ها قرارمي گیرد. این امر در حوزه فرهنگ و زندگی روزمره مبنای عمل مردم و در عرصه برنامه ریزیهای فرهنگی و آموزشی کلان مبنای عمل و تصمیم دولتمردان قرار می‌گیرد.

در واقع اين امتيازات و شرایط مفروض گرفته معیارین، طبيعي و بهنجار برای قوم فارس باعث خلق قدرت و سلطه هژمونیک برای آن در همه عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی و به تبع بوجود آمدن شرایط استعمارگونگی، استثمار و تحت انقیاد بودن اقوام غیرفارس و پیدایش شرایط فرادستی و فرودستی بین آنها می‌شود.

همانگونه که دایر می‌گوید هیچوقت درمورد روزنامه نگار یا نویسنده سفید پوست نمی‌گویند ، روزنامه نگار یا نویسنده سفید پوست، در ایران نیز چنین است هیچ وقت گفته نمی‌شود نویسنده فارس، روزنامه نگار فارس، ورزشکار فارس، هنرمند فارس و … بلکه درمورد قومیت‌ها است که تخصص یا کار آنها با قومیت شان مطرح می‌شود بنابراین در ایران فارس بودن امر طبیعی و بهنجار محسوب می‌شود در واقع فارس بودن قومیت در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به عنوان یک ملت مطرح می‌شوند و در واقع با صاحب ایران بودن و نماد ایرانی بودن و زبان ایرانی بودن خود را بازنمایی و تعریف کرده اند.

وضعیت در مورد افغان‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند نیز چنین است. هنگامی‌که ساختمانهای بزرگِ در حال ساختن را می‌بینید، مهندسِ ساختمان، استادکار و راننده ماشین آلات ایرانی هستند. ایرانی‌هایی که انتظار دارید فارسی زبان و شیعه باشند. در حالی که کارگران ژولیده و بیل به دست افغانی خطاب می‌شوند. چند سال پیش دو افغانی به یک دختر ایرانی تجاوز کرده بودند. همه روزنامه‌ها تیترشان این بود؛ «تجاوز دو افغانی به یک دختر». در حالی که در حادثه دلخراش خمینی شهر و حادثه‌های بسیار دلخراش تر که در همان روزها برای مدتی خود را عیان می‌کردند، هیچ روزنامه ای در تیتر خود هیچ اشاره ای به ملیت یا مذهب متجاوزان نکرد. این در حالی است که بسیاری از دختران و زنان افغانی بدین علت که اغلب در محله‌های ناایمن زندگی می‌کنند، در معرض آزار مردان ایرانی هستند.

diversity

اقوام ، زبان و لهجه‌های آنها به عنوان یک خرده فرهنگ محلی و کم اهمیت از فارس‌ها و زبان فارسی در نظر گرفته شده اند و همین امر باعث تلقین احساس حقارت در بین بسیاری از افراد این قومیت‌ها  شده است و فارسی صحبت کردن در بین آنها به یک ارزش تبدیل شده و این امرسبب شده در بعضی از خانواده‌ها از بچگی با بچه‌هایشان به زبان فارسی صحبت کنند و اگر افراد این قومیت‌ها خواستار آموزش زبان خود در مدارس باشند با آنها مقابله می‌شود و به عنوان تجزیه طلب و اخلالگر معرفی می‌شوند. چون قوم فارس برتر و در واقع ملت ایران معرفی شده و زبان آنها نیز زبان رسمی‌و بهترین زبان معرفی شده است  که با وجود آن نیازی به زبان خودشان نیست.

روابط موجود بین قوم فارس و دیگر اقوام در ایران در یک شرایط تاریخی صورت گرفته و علل تاریخی و جامعه شناختی دارد. اما در دوران جدید است که این پدیده تجلی و نمود دراماتیکی پیدا کرده است. فارسی صحبت کردن با فارس بودن معادل گشته است که حاکی از برخورداری فرهنگی، ارزشی، منشی و کرداری خاصی است. در پرتو چنین وضعیتی ما شاهد سلطه ی هژمونیک زبان فارسی در تعاملات اجتماعی می‌باشیم. در فارس بودن ارزش‌هایی چون شهروند اصیل، باادب، واجد منزلت و دارای اصالت مستتتر است و امتیازات اجتماعی را نیز به دنبال می‌آورد. در رسانه‌ها و تعاملات اجتماعی، تنها نظام معنایی، گفتمانی و دال‌های مرکزی زبان فارسی قابل فهم و طبیعی می‌باشد. زبان فارسی خود را با  دیگر زبان‌ها و لهجه‌ها مرزبندی کرده و آن‌ها را به عنوان درجه دو یا حاشیه ای به حساب می‌آورد. یعنی به طور کلی نشانه‌ها و دال‌های زبان فارسی نقش محوری و کانونی دارند، در نتیجه قابل رویت هستند. از طرف دیگر چون چنین وضعیتی عادی، بهنجار وبدیهی انگاشته می‌شود، قابل رویت نیست. در جامعه ایران قومیت فارس قومیت حاکم (چه به لحاظ سیاسی و چه فرهنگی) می‌باشد. در چنین وضعیتی، رسانه‌های جمعی(فیلم، تلویزیون و …) تنها به بازنمایی‌های پوششی، منشی، گفتاری، رفتاری و سبک زندگی انسان فارس می‌پردازند و با برجسته ساختن نظام معنايي خودي (در اینجا فارس بودن)به حاشيه راندن نظام معنايي ديگري مي پردازند. در حقیقت فارس بودن با بیشتر در معرض مشاهده و رویت پذیر بودن در پیوند می‌باشد. از طرف دیگر، نظامات معنایی، گفتمانی و به طور کلی نشانه‌های هویتی قومیت‌های دیگر نقش دیگری و حاشیه ای داشته و رویت ناپذیرند و اساسا جهت شناسایی باید خود را به فارس بودن متشبه و نزدیک سازند.

در ایران تمام مسائل قومی‌یا به موضوعات مردم شناختی تقلیل داده می‌شوند که به عنوان موضوع علمی‌و ابژه مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرند یا دعوی و مطالبات هویتی آنها را به مسائل اقتصادی و نابرابری در دستیابی به امکانات فرو می‌کاهند و به عنوان یک کلیت که دعوی هویت دارد با آن برخورد نمی‌شود؛ در هر دو صورت نگاه از منظر قدرت است و در این دو زمینه نیز حتی اقدامات انجام شده متناسب با نیاز و وضعیت آنها نیست.هنگامی‌که به فرهنگ پرداخته می‌شود آنها را به عنوان فرهنگهای سنتی و بقایای سنت معرفی می‌کنند. در معرفی فرهنگ نیز نه به فرهنگ مدرن آنها، بلکه به فرهنگ قبیله ای و روستایی آن می‌پردازند و  یا بخش و بعدی از فرهنگ اقوام ایرانی را برجسته ساخته و مورد توجه قرار می‌دهند. مثلاً فرهنگ کردی را در موسیقی(از نوع نازل آن) خلاصه می‌کنند و به جای پرداختن به فرهنگ و آثار تمدنی چند هزار ساله مردم کرد یا هنر و ادبیات مدرن و معاصر کرد، زندگی روزانه یک زن را به نمایش می‌گذارند.

جمع بندی

فارس‌ها، کردها، عرب‌ها و ترکها از ملت‌های بزرگ خاورمیانه محسوب می‌شوند که علی رغم وجود تشابهات فرهنگی، باورهای دینی و اجتماعی و درهم آمیختگی اجزاء فرهنگی آنها(مانند موسیقی و ادبیات) دارای تجربه‌های یکسانی در تحولات تاریخی خود نبوده اند و تجربه مدرنیته آنها نیز مانند هم نبوده است. آنچه در تجربه معاصر آنها پدیدار گشت، ظهور ناسیونالیسم دولتی، پیدایش استیلا و روابط قدرت بین آنهاست.  

دایر با طرح رویت پذیری/ رویت ناپذیری و بارت با طرح اسطوره امروز با رویکردی انتقادی به فرایندها و سازوکارهای سلطه و روابط ستمگرانه و به زبان بوردیویی خشونت نمادین پرداخته اند. در واقع در بطن این شگردهای اسطوره سازی و رویت پذیری/رویت ناپذیری نقد ایدئولوژیهایی وجود دارد که سعی در پنهان ساختن روابط سلطه و نابرایهای اجتماعی دارند. مستولی شدن یک قوم و زبان مانند فارس و فارسی در ایران یک مولود اجتماعی، تاریخی و سیاسی است نه پدیده ای مورد انتظار، طبیعی و بهنجار. همانطور که وضعیت سایر اقوام یک پدیده تاریخی و سیاسی است.

این سیاست نانوشته پیامدهای جدی دارد مانند:  عدم آموزش زبانهای غیر فارسی و لهجه و گویش دانستن آنها در حالیکه غنای واژگانی، ساختار دستور زبانی و زیبایی و سرزندگی آنها(بویژه زبان کردی) از زیان فارسی قدرتمند تر است. همچنین اثر خود را در گفتمان روشنفکران و سیاستمدران و … بر جای می‌گذارد و تحقق عینی هم می‌یابد. مثلاً آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌در نطق خود در مجلس جهت اخذ رأی اعتماد، ایران را سرزمین پارسه خواند و از برنامه‌های خود برای دعوت از فارسی زبانان دنیا برای تقویت زبان فارسی خبر داد.آقای دکتر روحانی هم درسخنان خودگفت ایران یک کشور کثیرالمله نیست و فقط یک ملت وجود دارد که آن ایران است.

در جامعه هژمونيک  بخاطر کارکرد ابزارها ودستگاههاي ايدئولوژيک گروهها، اقوام و طبقات زير سلطه  با گفتمان حاکم  در مورد خود مي انديشند وگفتگو مي کنند و منشأ ستمها و نابرابريها را درنمي يابند و به جاي کشف علل مشکلات خويش مسائل حاشيه اي وجزئي را مي بينند و مشکلات و راهکارهاي واقعي و زير بنايي را در نمي يابند. دستورکار نانوشته منبعث از قدرت و گفتمان  به دنبال صامت ساختن هویت‌های غیر، مانند اقوام است و می‌خواهد فقط زمانی به سخن بیایند که او آنها را مصوت سازد و باید از چیزی سخن بگویند و به گونه ای بگویند که او دوست دارد.

عدم تصدیق ملت‌های غیر فارس ایران و اجازه ندادن به رشد همه جانبه زبان و فرهنگ آنها به بهانه‌های تضعیف هویت ملی، دلایل امنیتی و سیاسی و …مصداق خشونت نمادین ، نسل کشی آرام و نسل کشی فرهنگی است. این نگرش‌ها و دستورکار برخاسته از آن باعث می‌شود برابری واقعی میان مردم و ملل ساکن در ایران به وقوع نپیوندد. آنگاه که اقوام از سریر قدرت پایین بیایند و در یک وضعیت برابر و آزاد و خارج از روابط قدرت با هم به گفتگو بنشینند، می‌توان به آزادی همگان اندیشید.

این نوشتار در پی آن است که نشان دهد، علی رغم اینکه همیشه اقوام را به اندیشه‌های ناسیونالیستی و قوم گرایانه متهم ساخته اند، اما اتفاقاً فکر و ایدئولوژی ناسیونالیستی و قوم گرایانه در تاریخ معاصر ایران، از سوی فارس‌ها مورد اقبال واقع شد و در عمل پیاده گردید و در ذهنیت و سیاست فارس‌ها تنیده شده است.به عبارت دیگر پهلوی‌ها(بویژه رضا شاه) و روشنفکران و نخبگان پیرامون آنها ناسیونالیسم را در ایران پی ریزی کردند و ساختار سیاسی مبتنی بر آن یعنی دولت- ملت را بنیاد نهادند در واقع به شیوه و شگرد خاصی جای متهم و اتهام زننده عوض شده است و به سرزنش قربانی تبدیل شده است. مقاومت‌ها و مبارزات هویت خواهانه اقوام جدا از اینکه برخاسته از حق سرشتی آنهاست، همچنین واکنشی به ناسیونالیسم ساختار یافته در بافت دولت و آغشته شدن تمام ذهن و زبان، قانون و گفتمانهای فکری ایرانی به ناسیونالیسم فارس است و تمام مسئله همین است که این با بدیهی و طبیعی معرفی کردن خویشتن را پنهان ساخته است.

این مقاله خظابه ای انتقادی و جامعه شناختی علیه نگاه ایدئولوژیکی است که به مثابه هژمونی در راستای بسط و تقویت استیلا و نابرابری قومی‌است؛ چیزی که کسی آن را به پرسش نمی‌گیرد  و همچنین مبارزه ای علیه جاودانگی واژگان، آگاهی‌ها و ناآگاهی‌ها و توهم یکسانی بداهت با حقیقت است تا بدین شیوه گسست‌ها، طردها، سرکوب‌ها و ایدئولوژیها را بشناسیم و به آن تأمل کنیم.

منابع

–  اباذري، يوسف(۱۳۸۰ ) رولان بارت و اسطوره مطالعات فرهنگي ، فصلنامه ارغنونه شماره  ۱۸

–  استريناتي، دومينيك (۱۳۸۰) مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي فرهنگ عامه ، ترجمه ثريا پاك‌نظر ، نشر گام‌نو

–  بارت، رولان(۱۳۸۰ ) اسطوره در زمانه حاضر ، ترجمه يوسف اباذري ، فصلنامه ارغنون شماره ۱۸

 – بشيريه، حسين (۱۳۷۹) نظريه‌هاي فرهنگ در قرن بيستم ، مؤسسه فرهنگي آينده پويان تهران

–  پلامناتس، جان (۱۳۷۳) ايدئولوژي، ترجمه عزت‌الله فولادوند، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

 – تامپسون، جان (۱۳۷۸) ايدئولوژي و فرهنگ مدرن، ترجمه مسعود اوحدي مؤسسه فرهنگي آينده پويان تهران، چاپ اول

–  سیدمن، استیون(۱۳۸۸)کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه‌هادی جلیلی، تهران، نی، چاپ دوم

–  مجتهدزاده، پیروز( ۱۳۸۷) دموکراسی و هویت ایرانی،انتشارات کویر، تهران، چاپ دوم

–  میلر، پیتر(۱۳۸۴) سوژه، استیلا و قدرت، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، تهران، چاپ دوم

 – وبر،ماکس(۱۳۹۰) روش شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر مرکز،چاپ چهارم

– Richard Dyer(,With, London, Routledge,1997

– David Roediger  Withness and Ethnicity in the History of With Ethnics in the United States,  in Philomena essed and David Theo Goldberg eds Race Critical Theories, MA. Blackwell,2006

– Brettschneider,Marla, The Family Flamboyant ,Race Politics, Queer Families, Jewish Lives,  State University of New York Press,2006    -Theories (Malden MA: Blackwell 2002)

این مقاله بسیار وامدار بحث‌های کلاس دوره دکتری نقد نظریه‌های جامعه شناسی دکتر محمد جواد زاهدی مازندارانی و نقطه نظرات و دست نوشته‌های دوستان خوبم دانشجویان دکترای جامعه شناسی: حمید رضا غریبی، ابراهیم میرزایی، فائزه محمدی،  محمد حسن شربتیان و عباس شکیبا است.

 محمد حقمرادیدانشجوی دکترای جامعه شناسی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − دوازده =

قالب وردپرس پوسته وردپرس ..